Είμαστε δίπλα σας και προσφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία τεχνολογικής φύσης, υποστηρίζοντας τις εργασίες σας είτε σε περιβάλλον PC είτε σε περιβάλλον ΜΑC.


Ελέγχουμε τα αρχεία σας χωρίς καμμία δική σας επιβάρυνση και σας παρέχουμε ψηφιακά δοκίμια πιστοποιημένα.


Έχουμε δυνατότητα δημιουργίας αρχείου (ψηφιοποίηση) από παλιά φιλμς ή καταχωρήσεις, ώστε να διορθωθούν, να μονταριστούν ηλεκτρονικά, να αναπαραχθούν κ.λ.π.