Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας:

Χειριστής Roland 700
Βοηθός Χειριστή Roland 700

Βοηθητικό Εργατικό Προσωπικό

 

 

Γίνετε μέλος μιας Δυναμικής Ομάδας

 

 

Στους στόχους της Διοίκησης της MIND TINT AE είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντίληψη, να προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην οµαδική εργασία, και πάνω από όλα, επιζητά άτοµα διατεθειµένα να µοιραστούν τις αξίες και το όραµά της.


Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον τοµέα της συσκευασίας και της ετικέτας, είναι απόλυτα εξαρτηµένη µε την ποιοτική εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της MIND TINT AE είναι η δηµιουργία µιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσµατικά, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.


Ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση, οι πόρτες μας είναι πάντα ανοικτές για να γνωρίσουμε επαγγελματίες με όρεξη και πάθος για το αντικείμενο τους. Αν θέλετε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας νέων ανθρώπων, μη διστάσετε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@mindtint.com

 

 



espa etpa