Η Mind Tint AE χορηγός στo Digital Design Conference "Digitized 2013"